Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Kako iz vaše nepremičnine narediti učinkovito uspešnico?

Strategija celostnih rešitev na področju nepremičnin se izdela na podlagi nepremičnega premoženja, problemov, oziroma poslovnih ciljev lastnika. Strategija obsega strateški in izvedbeni del. V strateškem delu se oceni potencial nepremičnin in način njihove vključitve v doseganje zadanih ciljev, v izvedbenem delu pa strategija podaja usmeritve za razpolaganje nepremičnin na trgu oziroma njihove uporabe. PROint koordinira nepremičninske aktivnosti in skrbi za usklajeno delovanje vseh udeležencev pri doseganju končnih ciljev.

REŠITVE ZA PODJETJA:

Naša prednost je v tem, da imamo širok spekter znanja, ter področja pokrita na vseh segmentih nepremičnin. Skupek tega nas je pripeljalo do tega, da zelo uspešno opremljamo nepremičnine na ključ, kar pomeni, da vam prihranimo čas in denar, poleg tega pa lahko vi počnete za vas bolj pomembne stvari, medtem ko se vaša nepremičnina spreminja v poslovni prostor za uspešno kariero.

Naše nepremičninske rešitve na ključ so modern in celovit način, kako z malo napora in našo pomočjo pridete do vrhunskega bivalnega doživetja oziroma racionalnega izkoristka nepremičnine.